Znalostní test

Tento test Vám umožní zhodnotit znalosti o zásadách správného chování k sebeochraně v případě vzniku chemické havárie. Po odeslání se test okamžitě vyhodnotí, nikam se nic nebude zapisovat či podobně.

1. Co uděláte, když uslyšíte kolísavý tón sirény?
neudělám nic, tento tón ohlašuje pravidelnou zkoušku sirén
ukryji se do nejbližší budovy
vyjdu na vhodné vyvýšené místo
2. Jak se zachováte, budete-li ohrožení únikem nebezpečné látky?
uteču do lesa
ukryji se v budově
ukryji se ve sklepě/krytu
3. Jak si budete chránit dýchací cesty při úniku nebezpečné látky?
přiložením ruky na ústa a nos
přiložením navlhčeného kapesníku na nos a ústa
maskou, kterou mi vydají hasiči
4. Co nepatří do evakuačního zavazadla?
mobil
rychlovarná konvice
pojistné smlouvy


Comments are closed.