Monitoring

Systém vyrozumění, varování a chemického monitoringu je provozován ve vytipovaných zónách ohrožení v rámci projektu “chemon” (článek ).
Tato část je určená registrovaným uživatelům ve vytipovaných zónách ohrožení. Přihlášením na adrese https://chemon.hzsmsk.cz/aktualni_situace/ mohou sledovat koncentrace na jednotlivých čidlech a sledovat jejich aktuální hodnoty. V aplikaci je překročení limitní koncentrace doprovázeno zvukovým signálem.
V případě překročení nastavených koncentrací na čidlech je neprodleně automaticky vyrozuměno rovněž Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Složky integrovaného záchranného systému začínají řešit havárii „únik nebezpečných látek“.
Registrovaní uživatelé informují o plánovaných výlukách v dodávkách elektrické energie a plánovaných opravách zařízení, při kterých by mohlo dojít k úniku amoniaku, Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje e-mailem: od@hzsmsk.cz nebo telefonicky na čísle 950 739 806.

Comments are closed.