Havarijní připravenost

Na systému prevence a snižování možnosti vzniku chemických havárií spolu s opatřeními ke snižování následků a zvládání havarijních stavů se spolupodílejí provozovatelé zdrojů rizik a orgány veřejné správy, včetně složek integrovaného záchranného systému.
Stejně jako provozovatelé, potenciální „škoditelé“ jsou vázání řadou právních předpisů k zajištění vyšší úrovně bezpečnosti svých provozů, i integrovaný záchranný systém a správní úřady mají řadu povinností, na základě kterých pro účely prevence zejména:

  • zpracovávají dokumentaci havarijního plánování pro ohrožené území,
  • organizují přípravu a cvičení havarijní připravenosti pro hasiče, policisty, stárážník a záchranáře,
  • kontrolují plnění povinností provozovatelů zdrojů rizik,
  • provozují koncové prvky varování a informování (sirény, vizuálně akustické signalizace),
  • provozují systém stacionární detekce nebezpečných látek v okolí vytypovaných zdrojů rizik.

Comments are closed.