Jste v bezpečí?

Auto HZS

  • Opatření u provozovatelů
    Na systému prevence a snižování možnosti vzniku chemických havárií spolu s opatřeními ke snižování následků a zvládání havarijních stavů se spolupodílejí provozovatelé zdrojů rizik a orgány veřejné správy, včetně složek integrovaného záchranného systému.
  • Havarijní připravenost
    Na systému prevence a snižování možnosti vzniku chemických havárií spolu s opatřeními ke snižování následků a zvládání havarijních stavů se spolupodílejí provozovatelé zdrojů rizik a orgány veřejné správy, včetně složek integrovaného záchranného systému.
  • Projekty
    Území Moravskoslezského kraje je charakteristické průmyslovými komplexy, na jejichž činnost je vázána řada objektů a zařízení nakládajících s nebezpečnými látkami. Možné havárie s úniky nebezpečných chemických látek a směsí ohrožují lidské životy a zdraví. Obyvatelstvo regionu je také významně ohroženo přirozenými a zvláštními povodněmi. K zajištění jeho vyšší bezpečnosti využívá Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pro řešení mimořádných událostí dotace, které čerpá z operačního programu Životní prostředí.
  • Příprava

Comments are closed.