Varování a informování obyvatelstva

Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je informování o hrozícím nebezpečí a předání informací o neodkladných opatřeních k zajištění vašich životů a zdraví.

sirena_dumLidé v ohrožených oblastech budou varování prostřednictvím sirén signálem „všeobecná výstraha“ doplněným tísňovou informací. Tísňové informace o ohrožení a nutných opatřeních mohou být sdělovány prostřednictvím „mluvících“ elektronických sirén, mobilních vyhlašovacích prostředků, místních rozhlasů, rozhlasového a televizního vysílání. Signál „všeobecná výstraha“ je kolísavý tón trvající 140 sekund.

vseobecna
el_budova„Mluvící“ elektronické sirény po zaznění signálu poskytnou základní informace o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.

Každou první středu v měsíci kolem poledne probíhá funkční zkouška sirén trvalým tónem.

zkouska

Sirény také mohou ohlašovat požární poplach, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 sekund.
U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ.
pozarnip

Další způsoby varování:

el_autoMobilní vyhlašovací prostředky – mobilní sirény a výstražná rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících složek integrovaného záchranného systému poskytnou rovněž informace o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku.

Přímé varování občanů příslušníky složek integrovaného záchranného systému, případně dalšími pověřenými osobami.

detail_rozhlasRozhlasové a televizní vysílání (Česká televize – ČT1, ČT2, Český rozhlas Ostrava a Olomouc, Rádio Čas, Rádio Orion, Rádio Morava).

Místní informační prostředky – místní a obecní rozhlasy.

O ukončení ohrožení a odvolání opatření k ochraně lidských životů a zdraví budete informování stejným způsobem jako při vyhlášení havárie.
sirena_panelel_budova2

Comments are closed.