Ukrytí s využitím ochranných vlastností budov

Hlavní zásadou při chemických haváriích je nepřibližovat se k místu havárie. Lidé nacházející se venku či v autě musí urychleně vstoupit do nejbližšího domu. Lidé ve svých bytech, na pracovištích a školách musí zůstat v domech a nikam nevycházet.

V případě chemické havárie:

 • nepřibližujte se k místu havárie,
 • zachovejte klid,
 • co nejrychleji se ukryjte v budově,
 • upřednostněte místnost ve vyšších patech, na odvrácené straně od místa havárie,
 • nezdržujte se ve sklepních prostorech,
 • uzavřete okna a dveře, vypněte klimatizaci, ventilaci a utěsněte prostory, kterými mohou nebezpečné látky vniknout do vašeho obydlí (netěsnosti kolem dveří a oken, ústí ventilace, větrací šachty apod.),
 • nezdržujte se v blízkosti oken,
 • po nahlášení havárie zbytečně nezatěžujte telefonní linky,
 • připravte si prostředky improvizované ochrany (odkaz na další článek)
  zapněte si rádio nebo televizi,
 • dbejte pokynů hasičů, policistů a strážníků městské policie,
 • bez pokynu pokynů hasičů, policistů a strážníků neopouštějte uzavřený prostor,
 • pro případ vyhlášení evakuace si připravte evakuační zavazadlo (osobní doklady, peníze, důležité smlouvy, cennosti, léky, zdravotní pomůcky, nápoje, mobilní telefon s nabíječkou, hygienické potřeby a náhradní oděv).,
 • při vyhlášení evakuace využijte k evakuaci vlastní vozidlo nebo se dostavte na stanovené místo; před odchodem zabezpečte domov, vypněte plyn a uhaste otevřený oheň.

Comments are closed.