Evakuace

wheeled-bags-143413_640Evakuace obyvatelstva je mezním, ale nejúčinnějším opatřením k zajištění ochrany vašich životů a zdraví. Jedná je souhrn opatření zabezpečující především přemístění osob, ale i hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné území.

Při chemické havárii se k sebeochraně nejdříve využívá ukrytí v budovách s  využitím jejich ochranných vlastností. V případě, že koncentrace nebezpečné látky dosáhne stanovených limitů a po danou dobu tato koncentrace neklesá (doba i koncentrace se odvíjí od druhu nebezpečné látky), nedaří se zastavit únik a rozptylové podmínky se nelepší, přistoupí se k vyhlášení evakuace. V případě úniku nebezpečných látek se při evakuaci využívají prostředky improvizované ochrany nebo prostředky individuální ochrany (masky, filtry), kterými disponuje Hasičský záchranný sbor MSK.

Jaké jsou možnosti pro vaše informování o evakuaci?

 • Média (televize, rádio). Český rozhlas Ostrava, Český rozhlas Olomouc, Rádio ČAS, Hitrádio ORION, Rádio KISS MORAVA
 • mobilní vyhlašovací prostředky (mobilní siréna, výstražná rozhlasová zařízení megafony)
 • Koncové prvky varování – elektronické „mluvící“ sirény
 • místní rozhlas
 • přímé informování zasahujícími složkami

Zásady pro přípravu a realizaci evakuace:

 • Připravte si prostředky improvizované ochrany, které vás ochrání při průchodu zamořeným prostorem.
 • Připravte si evakuační zavazadlo, zejména:
  • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
  • léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny,
  • základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda,
  • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky,
  • mobilní telefon s nabíječkou,
  • kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
  • předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírač na konzervy,
  • předměty pro zaplnění volného času (knihy, hry – především pro děti).

  Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

  celáochrana

 • Zvažte možnost samovolné evakuace, není řízená ale je kontrolována a usměrňována složkami integrovaného záchranného systému, přemisťujete se vlastními prostředky (vozidlo) na vámi zajištěné bezpečné místo (chata, příbuzní atd.)
 • V případě samovolné evakuace umístěte na vchodových dveřích zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo oficiální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných.
 • Evakuovaná oblast bude hlídána (PČR) a nepovolané osoby nebudou do této oblasti vpuštěny.
 • I při samovolné evakuaci (vozidlem, pěšky) dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují evakuaci.
 • V případě, že se nerozhodnete pro samovolnou evakuaci, budete dle pokynu organizačních složek přemístěni na bezpečné místo zajištěnými dopravními prostředky (řízená evakuace).
 • Zpětné nastěhování lze provést až na pokyn organizátorů evakuace.
 • Zachovejte klid a dle potřeby se snažte uklidnit ty, kdo to potřebují.
  Jednejte s rozvahou a dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému a orgánů, které organizují nebo zajišťují evakuaci.

Před opuštěním bytu:

 • uhaste otevřený oheň v topidlech,
 • vypněte elektrické a plynové spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
 • uzavřete hlavní přívod vody a plynu,
 • ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
 • vložte dětem do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • vezměte s sebou i svá domácí zvířata, i ta musí být připravena na evakuaci (voda, krmivo alespoň na 3 dny s sebou, miska, vodítko, náhubek, přepravní box, apod.), zamezte volnému pohybu zvířat,
 • použijte prostředky improvizované ochrany, nebo prostředky individuální ochrany, které vám budou poskytnuty,
 • vezměte sebou připravené evakuační zavazadlo,
 • uzamkněte byt.

Mějme na paměti, že provedení evakuace obyvatelstva je procesem nezbytných opatření k záchraně ohrožených osob, vyžadujícím spolupráci všech zúčastněných, tedy jak organizátorů evakuace, tak i evakuovaných osob, k jejímu rychlému a efektivnímu provedení.

Comments are closed.