Jak se chovat?

zdesen

 • Varování a informování obyvatelstva
  Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je informování o hrozícím nebezpečí a předání informací o neodkladných opatřeních k zajištění vašich životů a zdraví.
 • Ukrytí s využitím ochranných vlastností budov
  Hlavní zásadou při chemických haváriích je nepřibližovat se k místu havárie. Lidé nacházející se venku či v autě musí urychleně vstoupit do nejbližšího domu. Lidé ve svých bytech, na pracovištích a školách musí zůstat v domech a nikam nevycházet.
 • Individuální improvizovaná ochrana
  Individuální improvizovanou ochranu využijete při chemické havárii k překonání zamořeného prostoru po vyhlášení evakuace obyvatelstva. Základním principem individuální improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla.
 • Evakuace
  Evakuace obyvatelstva je mezním, ale nejúčinnějším opatřením k zajištění ochrany vašich životů a zdraví. Jedná je souhrn opatření zabezpečující především přemístění osob, ale i hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné území.

Comments are closed.