Označování nebezpečných látek

Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008. Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb.

Výstražné symboly dle ES 1272/2008:
Výstražné symboly ES

Výstražné symboly dle vyhlášky 402/2011 Sb.:
Výstražné symboly dle vyhlášky

Vzor štítku dle ES 1272/2008:
stitek

Vzor bezpečnostní tabulky:
kemler

Nebezpečnost látek podle Kemlerova kódu:

1 Výbušné látky a předměty
2 Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3 Hořlavost kapalin (par) a plynů
4 Hořlavost tuhých látek
5 Vznětlivost (podporující hoření)
6 Jedovatost nebo nebezpečí nákazy
7 Radioaktivita
8 Žíravost
9 Nebezpečí prudké samovolné reakce

Přehled bezpečnostních značek pro přepravu:
bezp.znacky

Comments are closed.