Vítejte na stránkách informačního portálu „Chemické havárie“

Cílem tohoto portálu je poskytnout informace o nebezpečných látkách, způsobech varování občanů o vzniku havárie a zásadách žádoucího chování při haváriích s únikem nebezpečné látky. Cílovou skupinou jsou především občané žijící v zónách ohrožení, kde je možnost úniku nebezpečných látek s toxickými vlastnostmi, dále pedagogové a další osoby ve významných objektech (např. zdravotnických a sociálních zařízeních, poskytovatelé služeb občanské vybavenosti). Tento portál navazuje na projekty CHEmického MONitoringu (CHEMON).

Výberte si z následujících oblastí, stačí kliknout